Vállalatoknak

 • GINOP - 1.2.7-19 - Magyar Multi Program III.

 • GINOP-2.1.9 - Vállalatok innovációs tevékenységének támogatása

 • GINOP-4.1.3-19 Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak

 • GINOP-4.1.4-19 Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása

 • GINOP - 5.1.3 - Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése

 • GINOP-5.2.4-19 Új gyakornoki program pályakezdők támogatására

 • GINOP-8.2.6 Digitális jólét pénzügyi program

 • GINOP-8.3.5 Hitelprogram

 • 2020-1.1.1-KKV START - KKV Start Innováció

 • Munkásszálló építése - 2019

 • Nagyvállalati Beruházási Támogatási program

 • PIACVEZÉRELT KFI - 2019-1.1.1

 • GINOP-1.2.10-19 - Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációjának támogatása (FELFÜGGESZTVE)

 • GINOP - 1.2.2-16 - Mikro-, kis-, és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásának támogatása (FELFÜGGESZTVE)

 • GINOP - 1.2.3 - Mikro kis és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében (FELFÜGGESZTVE)

 • GINOP - 1.2.4. - Ipari parkok fejlesztése (FELFÜGGESZTVE)

 • GINOP - 1.2.5 - Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása (FELFÜGGESZTVE)

 • GINOP - 1.2.6 - Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel (FELFÜGGESZTVE)

 • GINOP - 1.2.8-17 - Kis- és középvállalkozások ipari digitalizációhoz (IPAR 4.0) kapcsolódó fejlesztéseinek támogatása (FELFÜGGESZTVE)

 • GINOP - 1.3.1 - KKV-k piaci megjelenésének támogatása (FELFÜGGESZTVE)

 • GINOP - 2.1.1 - Vállalatok K+F+I tevekenységének támogatása (FELFÜGGESZTVE)

 • GINOP - 2.1.2-8.1.4-16 - Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében (FELFÜGGESZTVE)

 • GINOP - 2.1.3 - Iparjog (FELFÜGGESZTVE)

 • GINOP - 2.1.4 - Mikro-, kis- és középvállalkozások innovációs voucher támogatása (FELFÜGGESZTVE)

 • GINOP - 2.1.6 - Exportképes innovatív termékek fejlesztésének támogatása az innováció vezérelt exportbővítés érdekében (FELFÜGGESZTVE)

 • GINOP - 2.1.7 - Prototípusfejlesztés (FELFÜGGESZTVE)

 • GINOP-2.1.8 - A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén (FELFÜGGESZTVE)

 • GINOP - 2.3.3 - Kutatási infrastruktúra megerősítése (FELFÜGGESZTVE)

 • GINOP-3.1.2-8.2.4-16 - Az infokommunikációs ágazatban működő KKV-k által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra valóbelépésének támogatása (FELFÜGGESZTVE)

 • GINOP-3.2.2-8.2.4-16 Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása (FELFÜGGESZTVE)

 • GINOP - 3.2.4-8.2.4-16 Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása (FELFÜGGESZTVE)

 • GINOP-4.1.2-18 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása (FELFÜGGESZTVE!)

 • GINOP - 5.2.2 - Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása (FELFÜGGESZTVE)

 • GINOP - 5.2.3 - Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása (FELFÜGGESZTVE)

 • GINOP-5.3.12-19 - Foglalkoztatásbővítés ösztönzése (FELFÜGGESZTVE)

 • GINOP - 5.3.1 Rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban (FELFÜGGESZTVE!)

 • GINOP-6.1.5 Munkahelyi képzések támogatása Nagyvállalatok számára (FELFÜGGESZTVE!)

 • GINOP-6.1.6 Munkahelyi képzések támogatása KKV-k számára (FELFÜGGESZTVE!)

 • GINOP - 8.3.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése - Hitelprogram (FELFÜGGESZTVE)

 • KEHOP - 5.2.3 Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével (FELFÜGGESZTVE)

 • KEHOP - 5.2.9 -Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára (FELFÜGGESZTVE)

 • KEHOP - 5.2.10 - Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései (FELFÜGGESZTVE)

 • KEHOP - 5.4.1 - Szemléletformálási programok (FELFÜGGESZTVE)

 • TOP - 1.1.1-15 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése (FELFÜGGESZTVE)

 • TOP - 1.1.1-15 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése - Rendelkezésre álló forrás regionális felosztása (FELFÜGGESZTVE)

 • Út a jövőbe/2019 (FELFÜGGESZTVE)

 • VEKOP - 1.2.1 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében (FELFÜGGESZTVE)

 • VEKOP - 1.2.3 - Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében - Hitelprogram (FELÜGGESZTVE)

 • VEKOP - 1.3.1 Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (FELFÜGGESZTVE)

 • VEKOP - 2.1.1 vállalatok K+F+I tevékenységek támogatása (FELFÜGGESZTVE)

 • VEKOP - 2.1.7-Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés (FELFÜGGESZTVE)

 • VEKOP-5.1.1-5.1.2-16- Energetikai fejlesztések (FELFÜGGESZTVE)

 • VEKOP - 7.3.2. Tanoda programok támogatása (FELFÜGGESZTVE)

 • VEKOP - 8.1.1-15 „Út a munkaerőpiacra” (FELFÜGGESZTVE))

 • VEKOP-8.3.2 Gyakornoki program támogatása Pest megyében (FELFÜGGESZTVE)

 • VEKOP - 8.5.2-17 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára (FELFÜGGESZTVE)

 • VEKOP - 8.5.3-17 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára (FELFÜGGESZTVE)

 • Építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás 2019/1 (FELFÜGGESZTVE)

 • NFA 2019 Munkahelyteremtő beruházások támogatása (FELFÜGGESZTVE)

 • PM_KKVESZKOZ_2018 Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásainak támogatása Pest megye területén (FELFÜGGESZTVE)

 • PM_KKVTELEP_2018_ Pest megyei mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítását támogató pályázat (FELFÜGGESZTVE)

 • 2018-1.1.1-MKI- Mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének támogatása ( FELFÜGGESZTVE)

 • 2018-1.1.2-KFI- Kis-, Közép-, és nagyvállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (FELFÜGGESZTVE)

 • TFC-1.1.2-2018- Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – szállodafejlesztés – Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térségben (FELFÜGGESZTVE)

 • TFC-1.2.1-2018-Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – szálláshelyek létesítése – Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térségben (FELFÜGGESZTVE)

 • TFC-1.1.1Kisfaludy Program (FELFÜGGESZTVE)

 • VP-2-4.1.1.1-16 Állattartó telepek korszerűsítése (FELFÜGGESZTVE)

 • VP-2-4.1.1.2-16 Baromfitartó telepek korszerűsítése (FELFÜGGESZTVE)

 • VP-2-4.1.1.3-16 Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése (FELFÜGGESZTVE)

 • VP-2-4.1.1.4-16 Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése (FELFÜGGESZTVE)

 • VP-2-4.1.1.5-16 Sertéstartó telepek korszerűsítése (FELFÜGGESZTVE)

 • VP-2-4.1.2-16 Kisméretű terménytároló, -szárító, - tisztító építése, korszerűsítése (FELFÜGGESZTVE)

 • VP-2-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése (FELFÜGGESZTVE)

 • VP-2-4.1.3.1-16 Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével (FELFÜGGESZTVE)

 • VP-2-4.1.3.2-16 Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével (FELFÜGGESZTVE)

 • VP-2-4.1.3.3-16 Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése (FELFÜGGESZTVE)

 • VP-2-4.1.3.4-16 Kertészet korszerűsítése – gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése (FELFÜGGESZTVE)

 • VP-2-4.1.3.5-16 Kertészet korszerűsítése - kertészeti gépbeszerzés támogatása (FELFÜGGESZTVE)

 • VP-2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás (FELFÜGGESZTVE)

 • VP-2-6.3.1-16 Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése (FELFÜGGESZTVE)

 • VP-3-4.2.1-15 - Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban + Annex I. lista (FELFÜGGESZTVE)

 • VP-3-4.2.2-16 - Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása (FELFÜGGESZTVE)

 • VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17 - Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása (FELFÜGGESZTVE)

 • VP3-16.4.1-17 - Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért (FELFÜGGESZTVE)

 • VP3-4.2.1-4.2.2-18 Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban (FELFÜGGESZTVE)

 • VP-5-4.1.1.6-15 - Trágyatárolók építésének támogatása (FELFÜGGESZTVE)

 • VP5-4.1.6-4.2.3-17-Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása (FELFÜGGESZTVE)

 • VP-5-8.1.1-16 - Erdősítés-támogatása (FELFÜGGESZTVE)

 • VP-5-8.6.2-16- Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek (FELFÜGGESZTVE)

 • VP-6-6.2.1-16 - Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikro-vállalkozás indítása (FELFÜGGESZTVE)

 • VP-6-6.4.1-16 - Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása (FELFÜGGESZTVE)

 • VP-6-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója (FELFÜGGESZTVE)

Non-Profit Szervezeteknek

Pályázati kiajánlók

 • Kiajánló - 2020. március és április

 • Kiajánló - 2019. november és december

 • Kiajánló - 2019. augusztus és szeptember

 • Kiajánló - 2019. május és június

 • Kiajánló - 2019. március és április