Vállalatoknak

 • HEPA - Külpiacrajutási támogatás

 • PM_KOMPLEX_KKV_2020 - Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzésének támogatása és telephelyfeltételeinek javítása Pest megye kedvezményezett besorolású Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi és Szobi járásaiban

 • 2020-1.1.1 - KKV START - KKV Start Innováció - FELFÜGGESZTVE

 • 2020-1.1.2 - PIACI KFI - Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása

 • 2020-1.1.3 - IPARJOG - Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében - TERVEZET

 • TFC-M-1.1.2-2020 - Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció - magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése

 • VNT2020-1 - Versenyképesség növelő támogatás

 • GINOP-1.2.13-20 - Az egyszer használatos és egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásával érintett, valamint az ezeket helyettesítő termékek gyártásával foglalkozó vállalkozások technológiaváltásának és kapacitásbővítésének támogatása

 • GINOP-1.2.14-20 - Divat és Dizájnipari mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása - TERVEZET

 • GINOP-1.2.7-19 - Magyar Multi Program III.

 • GINOP-1.2.9-20 - Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása

 • GINOP-2.1.9 - Vállalatok innovációs tevékenységének támogatása - TERVEZET

 • GINOP-4.1.4-19 - Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása

 • GINOP-5.1.3 - Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése

 • GINOP-5.2.4-19 - Új gyakornoki program pályakezdők támogatására

 • GINOP-8.2.6 - Digitális jólét pénzügyi program

 • GINOP-8.3.5 - Hitelprogram

 • VP2-4.1.1.-20 - Állattartó telepek fejlesztésének támogatása

 • Munkásszálló építése - 2019

 • Nagyvállalati Beruházási Támogatási program

 • 2019-1.1.1 - PIACVEZÉRELT KFI (FELFÜGGESZTVE)

 • VEKOP-1.2.6 - Mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása (FELFÜGGESZTVE)

 • CED20C- Pályázati felhívás határon átnyúló projektek támogatására (FELFÜGGESZTVE)

 • GINOP-1.2.10-19 - Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációjának támogatása (FELFÜGGESZTVE)

 • GINOP-1.2.11-20 - Zöld Nemzeti Bajnokok (FELFÜGGESZTVE)

 • GINOP-1.2.2-16 - Mikro-, kis-, és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásának támogatása (FELFÜGGESZTVE)

 • GINOP-1.2.3 - Mikro kis és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében (FELFÜGGESZTVE)

 • GINOP-1.2.4 - Ipari parkok fejlesztése (FELFÜGGESZTVE)

 • GINOP-1.2.5 - Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása (FELFÜGGESZTVE)

 • GINOP-1.2.6 - Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel (FELFÜGGESZTVE)

 • GINOP-1.2.8-20 - A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása (FELFÜGGESZTVE)

 • GINOP-1.2.8-17 - Kis- és középvállalkozások ipari digitalizációhoz (IPAR 4.0) kapcsolódó fejlesztéseinek támogatása (FELFÜGGESZTVE)

 • GINOP-1.3.1 - KKV-k piaci megjelenésének támogatása (FELFÜGGESZTVE)

 • GINOP-2.1.1 - Vállalatok K+F+I tevekenységének támogatása (FELFÜGGESZTVE)

 • GINOP-2.1.2-8.1.4-16 - Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében (FELFÜGGESZTVE)

 • GINOP-2.1.3 - Iparjog (FELFÜGGESZTVE)

 • GINOP-2.1.4 - Mikro-, kis- és középvállalkozások innovációs voucher támogatása (FELFÜGGESZTVE)

 • GINOP-2.1.6 - Exportképes innovatív termékek fejlesztésének támogatása az innováció vezérelt exportbővítés érdekében (FELFÜGGESZTVE)

 • GINOP-2.1.8 - A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén (FELFÜGGESZTVE)

 • GINOP-2.3.3 - Kutatási infrastruktúra megerősítése (FELFÜGGESZTVE)

 • GINOP-3.1.2-8.2.4-16 - Az infokommunikációs ágazatban működő KKV-k által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra valóbelépésének támogatása (FELFÜGGESZTVE)

 • GINOP-3.2.2-8.2.4-16 - Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása (FELFÜGGESZTVE)

 • GINOP-3.2.4-8.2.4-16 - Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása (FELFÜGGESZTVE)

 • GINOP-4.1.3-19 - Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak (FELFÜGGESZTVE)

 • GINOP-5.2.2 - Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása (FELFÜGGESZTVE)

 • GINOP-5.2.3 - Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása (FELFÜGGESZTVE)

 • GINOP-5.3.12-19 - Foglalkoztatásbővítés ösztönzése (FELFÜGGESZTVE)

 • GINOP-6.1.5 - Munkahelyi képzések támogatása Nagyvállalatok számára (FELFÜGGESZTVE!)

 • GINOP-6.1.6 - Munkahelyi képzések támogatása KKV-k számára (FELFÜGGESZTVE!)

 • GINOP-8.3.1-16 - Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése - Hitelprogram (FELFÜGGESZTVE)

 • KEHOP-5.4.1 - Szemléletformálási programok (FELFÜGGESZTVE)

 • Út a jövőbe/2019 (FELFÜGGESZTVE)

 • VEKOP-1.2.1 - Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében (FELFÜGGESZTVE)

 • VEKOP-1.2.3 - Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében - Hitelprogram (FELÜGGESZTVE)

 • VEKOP-1.3.1 - Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (FELFÜGGESZTVE)

 • VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 - Energetikai fejlesztések (FELFÜGGESZTVE)

 • VEKOP-8.1.1-15 - „Út a munkaerőpiacra” (FELFÜGGESZTVE))

 • VEKOP-8.3.2 - Gyakornoki program támogatása Pest megyében (FELFÜGGESZTVE)

 • VEKOP-8.5.2-17 - Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára (FELFÜGGESZTVE)

 • VEKOP-8.5.3-17 - Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára (FELFÜGGESZTVE)

 • Építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás 2019/1 (FELFÜGGESZTVE)

 • NFA 2019 Munkahelyteremtő beruházások támogatása (FELFÜGGESZTVE)

 • PM_KKVESZKOZ_2018 Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásainak támogatása Pest megye területén (FELFÜGGESZTVE)

 • PM_KKVTELEP_2018_ Pest megyei mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítását támogató pályázat (FELFÜGGESZTVE)

 • 2018-1.1.1 - MKI- Mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének támogatása ( FELFÜGGESZTVE)

 • 2018-1.1.2 - KFI- Kis-, Közép-, és nagyvállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (FELFÜGGESZTVE)

 • TFC-1.1.2-2018 - Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – szállodafejlesztés – Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térségben (FELFÜGGESZTVE)

 • TFC-1.2.1-2018 - Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – szálláshelyek létesítése – Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térségben (FELFÜGGESZTVE)

 • TFC-1.1.1 - Kisfaludy Program (FELFÜGGESZTVE)

 • VP-2-4.1.1.1-16 - Állattartó telepek korszerűsítése (FELFÜGGESZTVE)

 • VP-2-4.1.1.2-16 - Baromfitartó telepek korszerűsítése (FELFÜGGESZTVE)

 • VP-2-4.1.1.3-16 - Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése (FELFÜGGESZTVE)

 • VP-2-4.1.1.4-16 - Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése (FELFÜGGESZTVE)

 • VP-2-4.1.1.5-16 - Sertéstartó telepek korszerűsítése (FELFÜGGESZTVE)

 • VP-2-4.1.2-16 - Kisméretű terménytároló, -szárító, - tisztító építése, korszerűsítése (FELFÜGGESZTVE)

 • VP-2-4.1.4-16 - A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése (FELFÜGGESZTVE)

 • VP-2-4.1.3.1-16 - Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével (FELFÜGGESZTVE)

 • VP-2-4.1.3.2-16 - Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével (FELFÜGGESZTVE)

 • VP-2-4.1.3.3-16 - Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése (FELFÜGGESZTVE)

 • VP-2-4.1.3.4-16 - Kertészet korszerűsítése – gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése (FELFÜGGESZTVE)

 • VP-2-4.1.3.5-16 - Kertészet korszerűsítése - kertészeti gépbeszerzés támogatása (FELFÜGGESZTVE)

 • VP-2-6.1.1-16 - A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás (FELFÜGGESZTVE)

 • VP-2-6.3.1-16 - Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése (FELFÜGGESZTVE)

 • VP-3-4.2.1-15 - Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban + Annex I. lista (FELFÜGGESZTVE)

 • VP-3-4.2.2-16 - Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása (FELFÜGGESZTVE)

 • VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17 - Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása (FELFÜGGESZTVE)

 • VP3-16.4.1-17 - Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért (FELFÜGGESZTVE)

 • VP3-4.2.1-4.2.2-18 - Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban (FELFÜGGESZTVE)

 • VP-5-4.1.1.6-15 - Trágyatárolók építésének támogatása (FELFÜGGESZTVE)

 • VP5-4.1.6-4.2.3-17 - Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása (FELFÜGGESZTVE)

 • VP-5-8.1.1-16 - Erdősítés-támogatása (FELFÜGGESZTVE)

 • VP-5-8.6.2-16 - Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek (FELFÜGGESZTVE)

 • VP-6-6.2.1-16 - Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikro-vállalkozás indítása (FELFÜGGESZTVE)

 • VP-6-6.4.1-16 - Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása (FELFÜGGESZTVE)

 • VP-6-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója (FELFÜGGESZTVE)

Non-Profit Szervezeteknek

Pályázati kiajánlók